FRYSLAN, DRENTHE, GRONINGEN – De politieregio’s Fryslân, Drenthe, en Groningen gaan vanaf 11 januari van start met de ‘Boetevolgservice’.

Dit is een internetservice waar burgers de gegevens van bekeuringen zelf kunnen bekijken. Het gaat om snelheids- en roodlichtovertredingen die fotografisch zijn vastgelegd. Op deze manier wordt de dienstverlening aan burgers verbeterd. Bovendien levert deze digitale service het korps een besparing op in kosten en tijd.

Dienstverlening vergroten
De Boetevolgservice is een uitbreiding van de diensten die via internet worden aangeboden. Met deze service kunnen burgers op het moment dat het hen uitkomt informatie over hun boete inzien. Via de website [url=http://www.mijnpolitie.nl]www.mijnpolitie.nl[/url] kan degene die een bekeuring heeft ontvangen met zijn DigiD inloggegevens inloggen. Op de website kunnen bezoekers alle details bekijken en afdrukken: de foto, gegevens over de plaats, datum en tijdstip en ook alle informatie om tegemoet te komen aan de eisen die de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) stelt. Alle overtreders die een beschikking krijgen van het Centraal Justitieel Incasso Bureau kunnen de boetegegevens bekijken, ook leaserijders. Uiteraard kunnen bezoekers van de website alleen de ‘eigen’ overtredingen bekijken.

Snellere informatie met minder moeite
Naast deze pagina’s kan de overtreder via Google maps de locatie van de overtreding zien, het ijkrapport openen, een toelichting aangeboden krijgen over de werkprocedure van politie en ketenpartners en actuele controles en fileberichten bekijken. De akte van aanstelling van de bekeurende politieambtenaar kan ingezien worden, en ook het certificaat van de technische training om de apparatuur te mogen bedienen. De bekeurde kan daarnaast ‘checken’ of het boetebedrag conform de richtlijnen ‘klopt’ en kan gebruik maken van de ‘bezwarentest’. Doel hiervan is de overtreders beter en sneller informeren en ook het aantal bezwaarschriften en verzoeken om informatie te reduceren. De burger heeft in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur het recht de foto en de overige onderliggende documenten op te vragen. In de situatie tot dusver was dit een handmatig, arbeidsintensief en dus duur proces.

Noorderlijke samenwerking
In het kader van steeds verder gaande samenwerking in de drie Noordelijke politiekorpsen is deelname aan de Boetevolgservice ook in gezamenlijkheid opgestart. Dit betekent dat wanneer u een ‘flitsboete’ krijgt in de provincie Drenthe, Fryslân of Groningen de nadere informatie via het internet geraadpleegd kan worden. De politiekorpsen Noord-Holland Noord en Kennemerland werken al langer met de Boetevolgservice.

112Fryslan