STIENS – Zaterdag was er een hulpverlenersplein op de braderie in het centrum van het dorp.

Onder toeziend oog van het vele publiek gaven brandweer, ambulance en reddingsbrigade demonstraties van hun vaardigheden. Voor brandweer Stiens was dit ook weer een kans om meer vrijwilligers te werven doormiddel van het uitdelen van flyers. De kinderen konden zich uitleven op een huisje wat ze moesten blussen en ze mochten met een brandweerman mee in een met rook gevuld “huis” om daar een slachtoffer te redden.

Er werd gedemonstreerd wat er kan gebeuren met een campinggasflesje als men daar niet zorgvuldig mee om gaat. Ook het doven van een vlam in de pan met de deksel werd gedemonstreerd en er werd uitgelegd dat dit niet met water moet.

De hulpverleners gingen aan het eind van de dag tevreden maar moe weer naar de kazerne.

112Fryslan