GROU – Woensdagavond hebben vele hulpverleners deelgenomen aan een oefening op het Pikmeer bij Grou. Een rondvaartboot en een werkschip met daarop een mobiele kraan zijn hierdoor in brand geraakt.

Rond 7 uur kwamen de eerste politieboten naar de oefenlocatie. Na een snelle inventarisatie werd er snel hulp gevraagd van diverse brandweerkorpsen. De politie stuurt mensen naar de achterzijde van het schip omdat dat de veiligste locatie is. Er komen tevens 2 grote boten (P64 en PW-2) ter plaatse. Ambulances en het SIGMA team Fryslan (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie) verzamelden zich op een grasveld bij de Wilhelminastraat. Brandweer Grou, Akkrum, Sneek en Burgum komen met brandweervaartuigen naar de brand toe. Zo’n acht boten van politie Friesland houden overig vaarverkeer op afstand, terwijl collega’s de opvarenden naar vaste wal brengen. Om ongeveer 9 uur is de oefening afgelopen en kan alles weer worden ingepakt. Voor de hulpverleners volgt er dan nog een nabespreking in recreatiepark Yn’e Lijte.Klik hier voor alle foto’s

112Fryslan

})