FRYSLÂN – Op diverse plaatsen moesten brandweer en ambulance zaterdagmiddag in actie komen om gewonde schaatsers van het ijs te halen. Ook de ambulanceheli werd ingezet.

Rond één moest de brandweer uit Menaam naar de Dongjumerweg in Ried waar een schaatser was gevallen. De brandweer heeft het ambulancepersoneel geholpen om de patiënt op de wal te krijgen. De schaatser is vervolgens voor behandeling naar het MCL gebracht.

Rond half twee moesten brandweer Burgum en de duikers van Leeuwarden naar het waterrijke natuurgebied tussen Warten en Earnewâld voor een gewond persoon op het ijs. De betreffende locatie was echter op flinke afstand van een weg en daarom lastig bereikbaar. Om die reden werd de ambulancehelikopter vanaf vliegbasis Leeuwarden ingezet om de gewonde persoon van het ijs te halen. De ambulanceheli wordt normaal gesproken ingezet voor patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden, maar kan indien nodig ook op de vaste wal worden ingezet.

Ook in Sneek moest de brandweer met duikers naar een schaatser die was gevallen op het ijs aan de Lemmerweg. Ambulancepersoneel had hun hulp ingeroepen om te helpen om de schaatser van het ijs te krijgen. Het slachtoffer werd op een redbrancard gelegd en kon op die manier veilig naar de kant worden gebracht. Hij is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis in Sneek gebracht.

Dokterswacht overbelast
De Leeuwarder Courant meldt dat de dokterswacht het erg druk heeft met schaatsongevallen. De telefoon staat daar roodgloeiend. Vooral gebroken polsen en heupen, snijwonden aan het voorhoofd en hersenschuddingen komen veel voor.

Foto’s: Ytzen Korf, Edwin Brandsma en JDG Fotografie

 

Redactie