Hooibalen in de brand

TYTSJERK – Omstreeks half vier kreeg de brandweer te Burgum een melding van een bedrijfsbrand aan de Symen Halbeswei.

Bij aankomst in het gehuchtje Lytse Geast trof de brandweer van Bergum een brand aan in een half gesloopte ligboxenstal.
Deze brand was door de rookontwikkeling vanuit Leeuwarden ook duidelijk te zien.

Het bleek te gaan om een schuur waar hooi in opgeslagen werd.
Mogelijk door las/slijp werkzaamheden aan de stal hebben deze hooibalen vlam gevat. Door de krachtige zuidoostenwind kon het vuur zich snel verspreiden over de tientallen pakken hooi die er opgeslagen werden.

De brandweer had enige problemen met de waterwinning door een te lage druk op de waterleiding en een laag waterpeil in de omringende sloten. Door met twee tankautospuiten in aanjaagverband water door te voeren en met inzet van een motorspuitaanhanger kon er toch afdoende geblust worden.

Het dak dat bestond uit asbest dakplaten was enkele dagen terug door een sloopbedrijf al volledig verwijderd van de stal. Hierdoor is er geen asbest vrijgekomen. De brandweer is nog geruime tijd bezig geweest met het uitrijden en afblussen van de pakken hooi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

112Fryslan