MARSSUM – Zaterdagmiddag om 13:00 werd de brandweerkazerne feestelijk heropend na de verbouwing.

De kazerne van brandweer Marssum werd feestelijk heropend omdat er onder andere een kantine bijgebouwd is. De burgemeester van Menaldumadeel werd met de hoogwerker van brandweer Leeuwarden met het “bakje” voor de deur van de kazerne afgezet. Na het omdraaien van een sleutel was de opening voltooid. Binnen werd nog door diverse personen een toespraak gehouden.

Rond 13:30 begon de open dag met demo’s en spelletjes voor de kinderen. Kinderen konden met een brandslang spuiten en er was een rooktent aanwezig. Verder waren er diverse voertuigen van de brandweer aanwezig, onder andere de tankautospuiten van Marssum en Menaldum, de hoogwerker, hulpverleningswagen en een oldtimer brandweer bluswagen van Marssum. In de tankautospuit van Menaldum kon een rondje meegereden worden.

Daarnaast werden er drie demo’s gedaan, de eerste was een spuitbus die zodanig warm werd gemaakt dat hij met een harde knal ontplofte. De tweede demo was een hulpverleningsactie waarbij samen met ambulancepersoneel de deuren van een auto eruit geknipt werden.

De laatste foto toont wat er gebeurd als er water gebruikt wordt om een vlam in de pan te blussen. Bij vlam in de pan een blusdeken gebruiken of de deksel op de pand doen. Blus een brandende pan of frituurpan NOOIT met water.

112Fryslan