FRYSLÂN – De politie heeft maandagmiddag een inwoner van Twijzelerheide en een inwoner van Opeinde aangehouden op verdenking van georganiseerde hennepteelt en voor het witwassen van crimineel geld.

Naast de twee aanhoudingen werd beslag op eigendommen gelegd. De twee verdachten zijn voor nader onderzoek ingesloten. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Onderzoek
Bij de politie waren meerdere tips binnen gekomen over de luxueuze levensstijl van de 41-jarige verdachte. Gezien zijn inkomen kon de man zich dit niet veroorloven. In oktober 2009 startten rechercheurs dan ook een onderzoek. Al snel ontstond het vermoeden bij de rechercheurs dat de twee zich bezighielden met de georganiseerde hennepteelt en het witwassen van het geld dat ze met het telen van hennep verdienden.

Aanhouding verdachten en in beslagneming vermogen
Op maandag 8 maart 2010 was het onderzoek zo ver gevorderd dat er over kon worden gegaan tot aanhouding van de twee verdachten. Daarbij werd ook beslag gelegd op diverse eigendommen van beide mannen. Dit omdat de politie vermoedde dat de goederen waren gekocht met geld vanuit de hennepteelt. De in beslag genomen eigendommen vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 400.000 euro. Als de twee verdachten niet kunnen uitleggen hoe ze legaal aan het geld voor deze eigendommen zijn gekomen, lopen ze een grote kans dat de eigendommen bij een veroordeling worden ontnomen.

Huiszoeking Twijzelerheide
In de woning van de 43-jarige verdachte werd een kilo hasjiesj aangetroffen. In zijn auto werd 20 kilogram hennep aangetroffen die een straatwaarde van ongeveer 75.000 euro vertegenwoordigt. Uit onderzoek bleek dat de man nog zeven chalets in zijn bezit had. Deze staan op een camping in de Friese Wouden. Al zijn zeven chalets werden in beslag genomen. In één van de chalets werd tijdens de doorzoeking een geldbedrag van 37.500 euro aangetroffen. Dit geld is vermoedelijk afkomstig uit de drugshandel. Ook bleek de verdachte vier dure auto’s en twee boten te bezitten. Ook deze werden in beslag genomen.

Huiszoeking Opeinde
Ook bezittingen van de 41-jarige verdachte uit Opeinde werden tijdens de huiszoeking in beslag genomen. Naast zijn auto, werden nog op twee crossmotoren en drie old-timer motoren in beslag genomen. In de woning van de man troffen de rechercheurs ook nog 20 zware nitraatbommen en een grote hoeveelheid illegale merkkleding aan. Het illegale vuurwerk en de namaakkleding werd eveneens in beslag genomen.

Aanpak hennepteelt in Fryslân
De politie Fryslân pakt hennepteelt aan. Het houden van hennepplantages brengt grote risico’s op brand en waterschade met zich mee. Daarnaast vormt dit een ernstige bedreiging van omgeving en voor de veiligheid van de omwonenden. De politie wil ook de organisatie achter de hennepteelt hard aanpakken. Naast roerende goederen kunnen ook nog onroerende goederen in beslag worden genomen van personen die zich bezig houden met georganiseerde hennepteelt.

Als blijkt dat iemand zonder reguliere baan veel geld uitgeeft, mogen zijn eigendommen in beslag worden genomen. In het Wetboek van Strafrecht staat namelijk dat iemand schuldig is aan witwassen als zijn geld of goed uit ‘enig misdrijf’ afkomstig is. Ook het Besluit Ontnemingwetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) voorziet hierin

De patseraanpak is niet alleen bedoeld om criminelen hun luxe te ontnemen, maar ook vooral om jongeren in de buurt die zo’n levensstijl bewonderen en willen kopiëren, te ontmoedigen. Daardoor is niet eerst een veroordeling van rechter nodig om spullen verbeurd te verklaren. Daarnaast kijkt de politie er op toe, dat bij overlastgevende situaties in drugspanden in overleg met de gemeente deze voor onbepaalde tijd kunnen worden gesloten.

Je raakt bij hennepteelt dus niet alleen je vrijheid kwijt.

Foto’s: [url=http://www.gpmvdb.nl/]Geurt P. Maassen v/d Brink[/url]

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

112Fryslan