LEEUWARDEN – Donderdag in de middag en avond vond in de Vlietzone een grote integrale actie plaats in het kader van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Onder regie van de gemeente hebben Handhaving, Douane, Nederlandse Arbeidsinspectie, Politie en de NVWA in samenwerking met het RIEC Noord op diverse locaties controles uitgevoerd. Handhavers sloten de toegang van het Zuidvliet naar het Molenpad af met hekken en aan het Molenpad hielden politie en handhaving de achterzijde van de bedrijven aan het Zuidvliet in de gaten. Agenten en handhavers stonden ook op de toegangshoeken naar het Vliet.

Op meerdere locaties zijn onregelmatigheden en strafbare feiten geconstateerd. Een hek naast Witgoed Friesland aan het Noordvliet werd geforceerd om toegang te krijgen tot het terrein met daarop nog een pand. In een pand is een handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen en bleken meerdere van diefstal afkomstige scooters te staan. Ook zijn op deze locatie zaken in beslag genomen voor nader onderzoek. Op de overige locaties zijn overtredingen geconstateerd op het gebied van bouw- en milieuwetgeving in het kader van brandveiligheid, Arbeidstijdenwet, Wet Arbeid Vreemdelingen, Hygiënewetgeving en andere wet- en regelgeving. Er zijn meerdere waarschuwingen gegeven en er is een boeterapport aangezegd in het kader van hygiëne. Tijdens de actie zijn twee personen aangehouden voor heling en belemmering van de controle in combinatie met rijden onder invloed. Zij zijn verhoord en heengezonden.

De controle is goed verlopen waarbij aanvullend waardevolle informatie is ingewonnen voor een mogelijk vervolg. In het kader van eventuele vervolgonderzoeken kan geen inhoudelijke informatie worden verschaft over de opbrengsten bij de specifieke locaties.

Deze controle past in een brede aanpak van de gemeente en veiligheidspartners om illegale activiteiten tegen te gaan en ondernemers bewust te maken van de gevaren van ondermijnende criminaliteit.

Foto’s 5 t/m 7 Kappers Media