SNEEK – De Nederlandse reddingsbrigade heeft zaterdag op het Sneekermeer een grote rampenoefening gehouden.

Door blikseminslag op het eiland Kolmeersland zijn er verschillende mensen in de problemen gekomen. Op het moment dat de blikseminslag plaatsvond was er een groot feest aan de gang op het Starteiland. Het vermoeden is dan ook dat er verschillende gewonden zullen zijn. Er schijnen ook mensen op het water te drijven. Het is op dat moment chaos en er is geen goed overzicht van de situatie.

Reddingsbrigade Nederland heeft de vraag binnengekregen van de Meldkamer Noord-Nederland om met varend materiaal te komen. Aan de eenheden van de reddingsbrigade de taak om het gebied te verkennen en hulp te bieden aan eventuele slachtoffers.

Dit was het scenario dat werd geoefend tijdens de Landelijke Rampenoefening “Bliksem” van Reddingsbrigade Nederland. Zeventien reddingsbrigades uit de regio’s Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland-Noord deden mee aan de oefening op het Sneekermeer nabij Offingawier.

Reddingsbrigade Nederland organiseerde deze landelijke rampenoefening met als overkoepelende oefendoel ‘Het redden en evacueren van slachtoffers over water’. Bij de oefening werden zo’n 85 hulpverleners van de Reddingsbrigade ingezet.  Circa 45 personen werkten mee als figurant waaronder enkele Lotus slachtoffers.

Reddingsbrigade Nederland heeft een formele taak ten aanzien van evacuatie en hulpverlening bij onder andere overstromingsrampen. Zij heeft hiervoor met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Rampenfonds een overeenkomst gesloten. Reddingsbrigade Nederland heeft over het hele land 90 reddingseenheden gestationeerd: de Nationale Reddingsvloot (NRV). Dat zijn speciaal ontworpen boten voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden met professioneel opgeleide en getrainde bemensing. Deze 1.700 speciaal opgeleide vrijwilligers staan 365 dagen per jaar binnen 1 uur na alarmering klaar voor een eventuele inzet overal in Nederland.

Naast grote calamiteiten staat de reddingsbrigade ook klaar voor grote en kleine evenementen op en rond het water en aan het strand. Vanaf de Nieuwjaars duik tot de sinterklaas intocht staan ze in weer en wind klaar om mensen van de verdrinkings dood te redden.

Bauke van der Veen

})