BURGUM – Zaterdagochtend rond 5:40 is er groot alarm geslagen nadat er een melding binnen kwam van een zoutzuurlek bij Electrabel aan de Koumarwei.

Bij het incident hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan en metingen van de brandweer hebben uitgewezen dat er geen risico’s zijn voor volksgezondheid en milieu.

Rond 1.00 uur constateerden werknemers van het bedrijf een lek in een van de tanks. In deze tank bevond zich op dat moment ongeveer 6000 liter zoutzuur. Vanuit deze tank komt het zoutzuur normaal in een neutralisatietank waar het zuur vermengd wordt met grote hoeveelheden water. Vanuit de neutralisatietank stroomt het water vervolgens het Burgummermeer in.

Alarmering

Nadat de werknemers tevergeefs geprobeerd hadden de situatie onder controle te krijgen, waarschuwden zij de brandweer. Aangezien het soort zoutzuur op dat moment bij de brandweer niet bekend was, werd groot ingezet. De brandweer van Burgum werd gealarmeerd en niet veel later werd er opgeschaald naar middel ongeval gevaarlijke stoffen en kwamen ook de korpsen van Drachten, Leeuwarden, Drogeham en Hallum ter plaatse.

Onderzoek en metingen wees uit dat het om een milde soort ging die goed vermengbaar met water is. Metingen door meetploegen van de korpsen Grou, Dokkum en Buitenpost wezen uit dat er geen verhoogde zuurgraad in het water en de lucht aanwezig was. Er werd besloten de tank gecontroleerd leeg te laten lopen. Er is wel zoutzuur in de Burgumermeer gelopen, maar metingen wezen uit dat er geen gevaar was voor het milieu of de omgeving.

Video:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z6sO3Zaz52w&feature=youtube_gdata[/youtube]

112Fryslan