DRONRIJP – Op het terrein van zuivelfabriek Friesland Campina aan It Heech zijn vrijdagmorgen gevaarlijke dampen vrijgekomen bij een bedrijfsongeval.

Van een tankwagen die aan het lossen was scheurde een slang waarna 30.000 liter salpeterzuur vrijkwam. De bijtende vloeistof kon worden geloosd op het eigen opvangsysteem van het bedrijf.

Er kwamen echter wel dampen vrij, die mogelijk gevaarlijk konden zijn. Een grote gaswolk trok richting Franeker. De brandweerkorpsen van Menaldum, Franeker en Marssum rukten na de melding om 09:42 uit.

Om 09:55 werd er opgeschaald naar Grip 2 en werd het korps van Drachten met commandowagen en een commando overleg haakarmbak gealarmeerd. Het gevaarlijke stoffenteam van Leeuwarden en het gaspakkenteam van het korps van Stiens rukte om 10:06 uit.

Om 10:24 werden de meetploegen van Bolsward en Harlingen gealarmeerd om metingen te verrichten. Vier ambulances uit Leeuwarden kwamen ter plaatse en zorgden voor het overbrengen van de chauffeur van de tankwagen,een medewerker van de fabriek en vijf agenten ; zij klaagden allen over geirriteerde luchtwegen en ogen.

Om 10:34 werd er opgeschaald naar Grip 3 en gingen de alarmsirenes in heel Friesland af; dit was echter niet de bedoeling, alleen inwoners van Dronrijp moesten ramen en deuren gesloten houden.

De politie die ook massaal was uitgerukt sloot de omgeving van Dronrijp hermetisch af voor publiek. VOA personeel en medewerkers van rijkswaterstaat zorgden voor afzettingen onder andere bij de afslag Dronrijp-Menaldum op de A31. Mensen die het dorp in wilden rijden werden tegengehouden en verzamelden zich op de carpoolplaats onderaan de afrit.

Na metingen door de brandweer bleek de gaswolk rond 11 uur zodanig te zijn vervlogen dat het gevaar voor het dorp geweken was.

Getuige van nieuws? SMS de 112fryslan tiplijn : 06-10242671

[zideo]zideo=6c6f6d54&playzideo=6b344f566d313572[/zideo]

112Fryslan

})