LEEUWARDEN – De politie heeft maandagavond in het kader van inbraakpreventie een zogenaamde “voetjesactie” gehouden in de wijk Bilgaard.

De actie werd uitgevoerd door 12 agenten waarvan 10 een vrijwillige functie vervullen. Een medewerkster van de afdeling veiligheidszaken van de gemeente Leeuwarden heeft de actie “op de voet” gevolgd.

Er werd hoofdzakelijk gelet op niet afgesloten ramen, deuren en auto’s. In totaal werden er 66 “voetjes” achtergelaten. Opvallend was het aantal garages die niet afgesloten waren. Maar ook deuren/ramen van woningen en bergingen die niet op slot zaten en zodoende een gemakkelijke prooi voor inbrekers kunnen zijn. Ook een basisschool, een kinderopvang en een wijkcentrum waren niet goed afgesloten of konden ongemerkt betreden worden.

Enkele woningen waren zo goed ongemerkt toegankelijk dat de agenten naar binnen liepen en de bewoners op de onveilige situatie attendeerden. Bij één woning zat er zelfs helemaal geen slot op de achterdeur, het plaatsen van een slot zou te duur zijn.

De reacties van de bewoners waren wisselend maar over het algemeen positief. De politie spreekt over een geslaagde actie welke voor herhaling vatbaar is.

Foto’s [url=http://leeuwarden.dichtbij.nl/]Anton Kappers[/url]

112Fryslan