LIOESSENS – Op de kruising Reinsleat met de Doarpsstrjitte is op vrijdag in de middag tijdens boorwerkzaamheden een gasleiding geraakt.

Dit gebeurde tijdens het plaatsen van een buis om het waterpeil te meten. De geraakte gasleiding bleek niet om een huisaansluiting te gaan maar om een zogenaamde transportleiding. Om erger te voorkomen is tijdelijk het gat gedicht met zandzakken, tot de Netbeheerder Stedin het gat kon dichten.

De brandweer van Anjum kwam ter plaatse om metingen te verrichten.

Ate Atema