FRYSLAN – Door een hoge aanrijtijd van de ambulances in Fryslân overlijden jaarlijks veel mensen aan een hartstilstand. Met uw hulp kan dit aantal worden verkleind want, u heeft toch ook een hart voor een ander?

Na een succesvolle pilot in 2011 wordt er binnenkort binnen de gehele provincie Fryslân een alarmeringssysteem ingevoerd. In het geval van een reanimatie wordt de hulp van (opgeleide) BHV-EHBO ers met een reanimatie en AED aantekening vrijwilligers opgeroepen.

Op dit moment overleeft zo’n 10% van de mensen die een hartstilstand krijgen. Met het instellen van z.g.n. zes-minuten-zones kan de slagingskans bij reanimatie oplopen tot 70%!

Het de bedoeling dat de gehele provincie Fryslân wordt gestimuleerd in de aanschaf en training in het gebruik van de Automatische Externe Defibrillatoren (AED). Deze z.g.n. Basic Life Support stimuleert het snel inzetbaar zijn in geval van een incident in de buurt van de AED.

Op het moment dat er bij de Meldkamer Noord Nederland in Drachten via 1-1-2 een melding binnenkomt van een reanimatie, worden er twee ambulances naar het betreffende adres gestuurd. In de meeste gevallen wordt er ook politie meegestuurd. De politie kan in bepaalde gevallen eerder dan de ambulance aanwezig zijn. Omdat zij ook geschoold zijn in het reanimeren en een AED in de auto hebben, kunnen zij ook direct een reanimatie opstarten.

Daarnaast wordt er bepaald of er tijdwinst kan worden behaald door vrijwilligers in te zetten. Als dit het geval is zal een tiental vrijwilligers een sms ontvangen met het verzoek om naar een bepaald adres te gaan en daar de reanimatie op te starten. Een andere groep wordt opgeroepen om eerst een AED op te halen en deze naar de reanimatielocatie te brengen.

Vrijwillig geschoolde belangstellenden wordt gevraagd zich aan te melden. Ook worden bedrijven gevraagd om mee te doen en personeel en middelen beschikbaar te stellen. Als iedereen mee doet wordt de kans op een geslaagde reanimatie sterk vergroot.

Meer info en aanmelden: [url=http://www.fryslanhartveilig.nl]Fryslan Hartveilig.nl[/url]

112Fryslan