“Friese Norm” besproken in Sneek

FRYSLÂN – De brandweer in Friesland zal zeven tot negen korpsen sluiten en er zullen twaalf tot veertien korpsen verkleind worden en met een tankautospuit van vier man werken.

Vergadering
Woensdagmorgen hebben alle burgemeesters uit heel Friesland samen ingestemd volledig onderzoek te doen naar de sluiting van negen posten en het verkleinen van veertien korpsen. Door te laten werken volgens een tankautospuit van vier bemanningsleden in plaats van de oorspronkelijke zes.

Daarnaast zullen er ook korpsen samenvoegen om de opkomst en uitruk gegarandeerd te houden. Zo is ter sprake gekomen dat brandweer Scherpenzeel misschien zal samenvoegen met de brandweer van Kuinre (Overijssel). Deze resultaten moeten in Oktober/November gepresenteerd worden aan de burgemeesters.

Aanrijtijden
De aanrijtijden van de brandweer zullen met 50 % omhoog gaan. Zo zal bij een brand in een woning niet acht minuten aanrijtijd worden gerekend, maar twaalf minuten. Dit betekent dat het vanaf de melding tot aan het ter plaatse komen van de brandweer twaalf minuten mag duren. In sommige delen zal de aanrijtijd van maximaal vijftien minuten niet gehaald worden bij het opheffen van korpsen. Hiervoor worden aanvullende maatregelen getroffen.

Duikteams
Naast de aanrijtijden en het inkrimpen van korpsen werd er ook gepraat over de Friese brandweerduikers. Uit het voorlopige verslag bleek dat de duikteams van Leeuwarden en Sneek intact zouden blijven, ook al is dit boven de landelijke norm (In de landelijke norm is afgesproken geen duikteams meer te houden). Een derde optie was om het duikteam van Jubbega hier ook nog bij onder te brengen.

Dit laatste was ook een aanbeveling van de nieuwe burgemeester van Heerenveen, die graag zou zien dat het duikteam van Jubbega en Heerenveen in leven zou blijven. Ook de burgemeester van Harlingen zou graag zien, dat er in de havenstad een duikteam paraat zou staan. Vooral in verband met de waterdiepte in de haven.

Voor meer informatie kijk je op de website van de [url=http://hvdfryslan.nl/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID=6288]Hulpverleningsdienst Fryslân[/url].

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

112Fryslan