BOVENSMILDE (Drenthe) – Tweede paasdag heeft er een grote natuurbrand gewoed in de bossen nabij Bovensmilde.

Naast korpsen van regio Drenthe is er opgeschaald naar GRIP 2 en zijn de korpsen van Appelscha, Bergum, Drachten, Joure, Beetsterzwaag, Akkrum, Leeuwarden en Buitenpost ingezet als B-Compagnie vanuit Friesland.

De brand is moeilijk onder controle te krijgen door de slechte waterwinning. Boeren uit de omgeving helpen massaal om de brand uit te krijgen. Momenteel heeft Defensie twee Cougar helicopters naar de brand gestuurd om te helpen bij de bluswerkzaamheden.

Ook worden alle korpsen uit de omgeving van Zuid-oost Friesland gealarmeerd voor bijstand en/of aflossing van de ingezette brandweerlieden.

Een politiehelicopter kwam rond het middaguur om van boven de boel in de gaten te houden.

[zideo]zideo=6c6f57556f6c733d&playzideo=6c4947536e6c6475[/zideo]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aAaelf9We50[/youtube]

[zideo]zideo=6c6f6d54&playzideo=6c4947536e563571[/zideo]

112Fryslan