Fryslan – Hier nog een aantal foto’s van de storm van afgelopen donderdag!

Onderandere foto’s van:

Q8 pomp op instorten

Veel regen veroorzaakt mooie plaatjes bij Wetterskip

Boom om bij Poptawei in Leeuwarden

Reclame bord kapot gewaaid

Stenen vallen van flat Annie Westlandstraat, Drie auto’s beschadigd

Later meer foto’s van onderandere

Boom over de weg Sint Jacobiparochie

Boom over de weg Stiens

Boom valt tegen andere boom, Leeuwarden

112Fryslan

})