Een persfotograaf heeft via de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) een aanklacht ingediend tegen het hulpverleningsforum.

De betreffende fotograaf beweerde enkele weken geleden in een e-mail gericht aan forum eigenaar Medisol dat er foto’s van hem op het forum verschenen waren. Bij controle van de beheerders bleken er geen foto’s meer op te staan.

De fotograaf eist nu € 450,- in verband met het schenden van de auteursrechten van de fotograaf. Als Medisol niet ingaat op zijn verzoek, dan zal de juridische afdeling van de NvJ een proces gaan starten, tegen betaling van € 900,- en bijbehorende proceskosten.

Echter, het feit dat er gelijk gesproken wordt over een schadevergoeding (de keuze: € 450,- als schikkingsvoorstel of anders € 900,- in een procedure) betekent dat Medisol BV, als de eigenaar van de domeinnaam, juridisch verantwoordelijk is voor alles wat er op het forum gebeurd. Ook als er direct wordt ingegrepen, en er dus niets aan gedaan kan worden.

Mocht het zo ver komen dat er daadwerkelijk een boetebedrag moet worden betaald dan zal dat het definitieve einde betekenen van het Hulpverleningsforum. Dit omdat men in de toekomst aanklachten wil voorkomen, en mede omdat het bedrijf niets kan doen tegen dit soort gevallen.

“We hebben destijds het initiatief genomen om het Hulpverleningsforum op te zetten om de onderlinge band tussen de diverse hulpverleners te versterken, en dat is de afgelopen jaren heel succesvol geweest” Aldus de directie van Medisol.

Zie ook [url=http://www.hulpverleningsforum.nl]Hulpverleningsforum.nl[/url]

112Fryslan