EASTEREIN – Een uitslaande brand heeft woensdagmiddag een schuur naast een mestvergister aan de Sjaardaleane verwoest. De rookwolken waren in de wijde omgeving te zien.

Rond 15:45 uur werd de brand door een persoon op het terrein opgemerkt. Die belde gelijk de brandweer die al vrij snel opschaalde naar ‘middel brand’ en de brandweerkorpsen van Wommels en Mantgum liet uitrukken. Inmiddels begon het vuur in de schuur toe te nemen en ging de brand gepaard met grote rookontwikkeling die in de wijde omgeving te zien waren.

De brandweer uit Wommels begon na aankomst gelijk met het opbouwen van ‘lage druk’ om met meer water te kunnen blussen. Omliggende stallen werden natgehouden en er werd een watergordijn ingezet om de overslag van vonken naar een andere boerderij te voorkomen. De Wommelser brandweer kreeg hier assistentie van de korpsen uit Mantgum, Bolsward en Sneek.

Naast de uitgebrande loods staat een mestvergister. De ‘zak’ over de silo kwam naar mate de brand vorderde minder bol te staan. Of dit komt omdat de vergister schade heeft opgelopen of uit voorzorg, is niet bekend.

In Easterein kon 17:30 uur het sein brand meester worden gegeven. Het nablussen gaat nog enige tijd duren. Bij de brand raakten geen mensen of dieren gewond.

112Fryslan