FRIESLAND – Twee extra ambulances erbij voor de provincie Fryslan. Dat heeft minister Klink van volksgezondheid bevestigd.

Op sommige plaatsen is het nog niet mogelijk om binnen de gestelde norm bij een patient te zijn. Norm is dat na melding binnen 12 minuten(12 minuten rijtijd + 3 minuten meldtijd) de ambulance ter plaatse moet zijn. In 97% van de meldingen lukt dat. Vooral op de plattelandsgebieden is dat soms een probleem. Uit onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) blijkt dat overdag 47 extra ambulances nodig zijn, om te garanderen dat patiënten binnen 15 minuten (12 minuten rijtijd + 3 minuten meldtijd) zijn bereikt. Het aantal standplaatsen moet worden uitgebreid van 195 naar 206. Minister Klink neemt deze conclusies over en stelt hiervoor extra geld beschikbaar. De precieze financiële invulling stuurt hij later deze maand naar de Tweede Kamer.

De behoefte aan extra ambulances heeft onder meer te maken met aangescherpte normen. Met de aangescherpte norm is 97% van de bevolking binnen 15 minuten na de melding met een ambulance te bereiken. Deze norm lag op 95%.

Ook komen er drie nieuwe ambulanceposten bij in Fryslan. Er wordt gedacht om een ambulancepost in Tjerkgaast neer te zetten.Bron: Flitsnieuws.nl

112Fryslan

})