Eelde (Dr) – Vrijdagmiddag is op vliegveld Eelde de nieuwe behandelbus van het Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) gepresenteerd.

Dit jaar zijn alle veiligheidsregio’s in Nederland overgegaan op de nieuwe Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) organisatie. Het oude SIGMA-team komt hierdoor te vervallen.

Uit een oefening is gebleken dat Noord-Nederland niet kan voldoen aan de landelijke eisen. We hebben hier meer grotere afstanden en minder ziekenhuiscapaciteit. De ambulances moeten patiënten steeds verder weg brengen en nieuwe ambulances moeten van steeds verder komen. Hierdoor ontstaat een te kort aan ambulances tijdens een calamiteit . Daarom hebben de drie RAV’en (regionale ambulance voorzieningen) besloten om de hulpverlening in het noorden sneller op te schalen – dus eerder, meer ambulances alarmeren – en meer capaciteit te realiseren door een ambulancebus in te zetten.

Invoering van het GGB-model betekent vooral een verandering in hoe de geneeskundige hulpverlening bij rampen of grote incidenten georganiseerd is. GGB zorgt ervoor dat het verzamelen, verzorgen en vervoeren van grotere aantallen slachtoffers naar ziekenhuizen goed georganiseerd en gefaciliteerd verloopt, zodat elk slachtoffer zo snel mogelijk de benodigde medische zorg krijgt. Meer weten over de GGB? Klik dan hier.

De bus is uitsluitend bedoeld voor het behandelen van de slachtoffers, en zal dan ook geen slachtoffers naar het ziekenhuis vervoeren. In de bus is ruimte om zes slachtoffers te behandelen. Vanaf 1 oktober dit jaar staat de bus paraat op Groningen Airport Eelde.

 

112 Fryslân