FRYSLAN – Ambulancepersoneel krijgt een nieuw uniform omdat het huidige verbeterd moet worden. Er zijn inmiddels drie concepten waaruit het ambulancepersoneel kan kiezen.

Uitkomsten van een landelijke enquête die Ambulancezorg Nederland (AZN) liet uitvoeren blijkt dat de mensen van de ambulance zelf vinden dat de huidige kledingstukken veel beter kunnen. De enquête is onder 1600 mensen van de ambulance uitgevoerd, hieruit kwam naar voren dat ze matig te spreken zijn over het huidige uniform. Het zou met name om de pasvorm gaan.

AZN heeft ervoor gekozen om drie concept kledingontwerpen te tonen aan ambulancepersoneel. Deze kunnen zich via sessies bij hun eigen RAV (regionale ambulance voorziening) uitspreken welke hun voorkeur geniet.

De kledinglijn die ‘de meeste stemmen’ heeft gekregen wordt op 30 januari 2017 voorgelegd aan de Stuurgroep Kleding. Samen met de stuurgroep wordt vervolgens het nieuwe uniform gekozen.

De uitgangspunten voor de nieuwe kledinglijn zijn:

– Veilig
– (Zorg)autoriteit
– Vertrouwen/ toegankelijk
– Herkenbaar / Identiteit Nederlandse Ambulancezorg
– Onderscheidend
– Opvallend
– Bewegingsvrijheid / Functioneel / Comfort
– Toekomstproof

De concepten heten:

– Star of Life
– Hexit
– Hexit Touch of Red

Inmiddels zijn de concepten verspreid naar klankbordgroep, stuurgroep, bestuursleden AZN en de projectgroep.

De drie concepten en het huidige uniform hebben we bijgevoegd bij dit artikel.

Redactie