ZUID-FRYSLÂN – Vandaag zijn door de gemeenten Weststellingwerf en Heerenveen controles uitgevoerd bij bedrijven in Noordwolde, Wolvega en Heerenveen. Een groot aantal auto’s en een boot zijn in beslag genomen.

In Wolvega en Heerenveen werden acties gehouden bij autobedrijven en in Noordwolde bij een bedrijfsloods. De actie werd gehouden vanuit de gemeentes Weststellingwerf en Heerenveen. Bij de controles waren ook de Belastingdienst en deurwaarders betrokken. De politie gaf ondersteuning.

Bij 3 van de 5 bedrijven zijn overtredingen vastgesteld waarbij een groot aantal voertuigen in beslag zijn genomen door de Belastingdienst in verband met belastingschuld. Een boot is beslag genomen door de politie.

Al langer vermoedden de gemeenten dat de bedrijven zich niet aan de Wet milieubeheer houden. Bij een verdenking neemt de gemeente contact op met andere (overheids)instanties, om te kijken of er meer aan de hand is. Bij deze bedrijven waren er onder meer betalingsachterstanden en verdenking van belastingontduiking. Daarom zijn de controles gezamenlijk uitgevoerd.

Burgemeester André van de Nadort: “Als overheidsinstanties hebben we allemaal een eigen bevoegdheid. Door samen te werken, kunnen we heel gericht optreden tegen ondermijnende criminaliteit. Deze bedrijven werden gebruikt om verschillende criminele activiteiten ongezien uit te kunnen voeren. Met een integrale aanpak maken we dit soort criminaliteit eerder zichtbaar. En kunnen we ondermijnende criminaliteit, die midden in de samenleving plaatsvindt, een halt toe roepen”.

Foto’s: BTBfotografie

Redactie