Dijkdoorbraak Grou

GROU – Op het eiland De Burd is donderdagavond de dijk doorgebroken over een lengte van 200 meter.

Vanwege het verwachte hoge waterpeil werd het recreatiepark Yn’e Lijte vanmiddag al ontruimd. Hiervoor werd door de brandweer het sein Grip 1 gegeven. Volgens de Leeuwarder Courant moesten circa 150 mensen worden geëvacueerd omdat de noodpolders water gaan bergen. Dit wordt gedaan om de wateroverlast voor de rest van het gebied zoveel mogelijk te beperken. Vanavond zal Enexis het gas en electra afsluiten.

Het eilandje de Burd nabij Grou loopt inmiddels gevaar nadat donderdagavond over een lengte van zo’n 200 meter het water door de dijk is gekomen. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig om de mensen die zich nog op het recreatiegebied bevinden te evacueren. Op dit moment is de Mobiele Eenheid ook ter plaatse om te assisteren. De verwachting is dat er tot vrijdagochtend rond 06.00 ongeveer 1 of 1,5 meter water op het eiland komt te staan.

Kijk ook op onze twitter voor updates rondom de situatie en meer informatie: [url=http://www.twitter.com/112fryslan]112 Fryslan Twitter[/url]!

De hulpdiensten hebben in Fryslân en Groningen opgeschaald naar [url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Geco%C3%B6rdineerde_Regionale_Incidentbestrijdings_Procedure#GRIP_4]GRIP-4[/url], dit is het hoogste niveau van crisisbeheersing. In de nieuwe meldkamer in Drachten, de MkNN, is een crisiscentrum ingericht. Hier worden belangrijke beslissingen genomen over het verloop van de acties omtrent de waterbeheersing.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

112Fryslan