SNEEK – Zaterdagochtend is er een verplaatsing oefening gehouden op het bedrijventerrein De Hemmen te Sneek.

Onder andere de korpsen van IJlst, Witmarsum, Parrega, Harlingen, Franeker, Beetsterzwaag, Tjalleberd, Noordwolde, Grou, Drachten, Joure, Gorredijk en verschillende OvD’s deden mee.

Eerst werd er naar de uitgangsstelling in Drachten gereden, en daarna naar de Hemmen in Sneek. Er werd hier geoefend op het verplaatsen. Er werd dus niet in een pand geoefend. Na een uur gingen alle korpsen weer huiswaarts.

[zideo]zideo=6c4969556e566f3d&playzideo=6b344b616d6c5a78[/zideo]

112Fryslan

})