Compagnie brandweer Fryslan voor bijstand naar Schoorl(NH)*Update*

FRYSLÂN / NOORD HOLLAND – De Friese brandweer is vrijdagavond in compagnie vorm opgekomen bij Zurich voor bijstand bij de enorme bosbrand bij Schoorl.

Korpsen uit Franeker, Harlingen, Grou, Tjalleberd, Beetsterzwaag, Joure, Sneek, Noordwolde, Parrega, Witmarsum en IJlst zijn met diverse voertuigen voor bijstand naar Schoorl in de provincie Noord Holland waar een grote brand woed in het bos en heide gebied.

De Friese korpsen verzamelden zich bij Zurich om van daaruit met zijn allen naar Noord Holland te rijden.

Compagnie?

Een uitruk in compagnieverband bestaat uit diverse korpsen en disciplines.

Een brandweercompagnie bestaat uit een commando, twee pelotons (met als basiseenheid de tankautospuit) en één ondersteuningspeloton. Een peloton bestaat uit de volgende voertuigen:

1 commando
4 tankautospuiten (TS)
1 hulpverleningsvoertuig (HV-2)
1 Haakarmvoertuig (HA) met taakafhankelijke lading (een combi-bak met 1 dompelpomp en 1 km 150mm-slang (DPH-SL) of een haakarmbak basis technische hulpverleningsuitrusting (HVH-B)
Het ondersteuningspeloton bestaat uit de volgende voertuigen:

1 commando (VC-3 + DA)
1 verbindingscommandowagen (VC-2)
1 tankautospuit (TS)
1 HA met taakafhankelijke lading (een haakarmbak met 3 km 150mm-slang of een haakarmbak met specialistische hulpverleningsuitrusting (HVH-S) en een dompelpompaanhanger
De compagnie wordt aangestuurd door de Compagniescommandant (CC) deze stuurt de pelotonscommandanten(PC) en de commandant van het ondersteuningspeloton aan (pCC) de pCC is ook tevens plaatsvervangend compagniescommandant.

Bent u getuige van nieuws waar wij nog niet bij zijn? SMS de 112fryslan tiplijn en geef de locatie door : Tel. Nr. 06-10242671

[zideo]playzideo=6b344b576d315a73&zideo=6c4947566f413d3d[/zideo]

Foto’s en Film van Schoorl met dank aan Martijn Slotboom en Lorenzo Derksen – http://www.112noordholland.nl/

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

112Fryslan