Brandweerkorpsen eisen dat de verbindingsproblemen met hun portofoons worden opgelost. Meer dan de helft van de brandweerregio’s ondervindt problemen als brandweermannen de nieuwe C2000-portofoons gebruiken in gebouwen als winkelcentra en parkeergarages.


Dat blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR). Voor de belangenorganisatie zijn de uitkomsten aanleiding aan te dringen op een snelle oplossing van het probleem.

Communicatie essentieel
“Communicatie is essentieel voor onze mensen. Een brandweerman moet contact kunnen hebben met zijn bevelvoerder. Valt dat weg, dan zal hij eerder een brandend pand moeten verlaten en kan de hulpverlening in gevaar komen”, zegt NVBR vice-voorzitter en commandant van de brandweer Midden en West-Brabant Paul Verlaan.

Ten minste vijf korpsen hebben ervoor gekozen hun oude vertrouwde analoge portofoons weer uit de kast te halen. Deze walkie talkies storen soms ook, maar een brandweerman heeft in ieder geval altijd door dat iemand hem probeert op te roepen. Een zekerheid die C2000 niet biedt.Moeilijke start
Sinds 2007 maken brandweer, politie en ambulances gebruik van het digitale systeem C2000. Het ministerie van binnenlandse zaken besloot het in te voeren om verschillende hulpdiensten met elkaar te kunnen laten communiceren. De introductie van het systeem verliep rommelig. Bovendien kostte C2000 met bijna anderhalf miljard euro ruim twee keer zoveel als oorspronkelijk begroot. Afgelopen februari bij de crash van het toestel van Turkish Airlines bij de Polderbaan bleek dat het systeem uitvalt als er te veel hulpverleners tegelijkertijd gebruik van maken.

Ook de politie kent de problemen. Anders dan hun collega’s van de brandweer kunnen agenten niet meer terugvallen op de analoge portofoons. Die hebben ze namelijk niet meer. In gebouwen nemen politiemensen daarom vaak noodgedwongen hun toevlucht tot de mobiele telefoon.

Vakbond bezorgd
Politievakbond ACP maakt zich hier grote zorgen over. “Vooral in gevaarlijke situaties die snel kunnen escaleren – zoals bij huiselijk geweld – moet een agent direct contact kunnen hebben met collega’s. Het kan niet dat een agent eerst een stap naar links of rechts moet zetten om weer verbinding met C2000 te krijgen”, vindt Gerrit van de Kamp. De bond gaat inventariseren hoe groot de problemen bij de politie precies zijn.

Naar aanleiding van de brandweerinventarisatie gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoeken hoe het bereik van de digitale portofoons kan worden verbeterd. Nu al geeft het ministerie aan dat de oorzaak waarschijnlijk in het zendvermogen van de apparaatjes zit. De onderzoeksresultaten zijn er op zijn vroegst in 2010. Als de hulpdiensten nieuwe apparatuur moeten kopen, draaien ze zelf voor de kosten op.

Bron : NOS.NL

112Fryslan

})