FRYSLÂN – Burgernet, het telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven, is sinds april 2010 actief in de gemeenten Sneek, Boarnsterhim, Tytsjerksteradiel, Wymbritseradiel, Litterensadiel, Lemsterland, Het Bildt, Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel en Ameland van start.

In Dantumadiel en Leeuwarden is Burgernet al actief sinds november 2009. Burgernet is een uniek samenwerkings-verband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Het komende voorjaar sluiten de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland c.a., Wunseradiel, Gaasterlan-Sleat en Skarsterlân ook aan bij Burgernet.

Burgernet werkt!
Burgernet is sinds april van dit jaar 110 keer ingezet in de twaalf deelnemende gemeenten. Minstens 31 keer is de actie met een positief resultaat afgesloten. Dat wil zeggen dat dankzij de inzet van Burgernet een vermist persoon is teruggevonden, een verdachte is aangehouden en/of gestolen goederen zijn getraceerd. Na de succesvolle invoering van Burgernet in de twaalf gemeenten telt in Fryslân nu bijna 16.000 deelnemers. Nog elke week melden zich nieuwe deelnemers aan.

Wat is Burgernet?
Burgernet is een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. De Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunt u zelf een bijdrage leveren bij de opsporing van bijvoorbeeld een vermist kind, een voertuig of een dader(s). Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over de afloop van de actie. Zo vergroten we samen de kans dat een vermist kind snel wordt opgespoord of dat een verdachte sneller wordt gepakt.

Aanmelden voor Burgernet
Als u deel wilt nemen aan Burgernet kunt u zich aanmelden via [url=http://www.burgernet.nl]www.burgernet.nl[/url]. U aanmelding wordt dan verwerkt en u ontvangt dan vervolgens een bevestiging van uw aanmelding.

112Fryslan

})