LEEUWARDEN - Friesland is een van de veiligste, zo niet dé veiligste provincie van ons land. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets gebeurt.

Zo af en wordt er een ernstig misdrijf gepleegd, bijvoorbeeld een gewapende overval. En vrijwel dagelijks heeft de Friese samenleving last van diefstallen, vernielingen, mishandelingen en vechtpartijen.

Maar daar kunnen we met z’n allen wat aan doen. Inwoners van Friesland zijn mans genoeg om voor hun veiligheid op te komen. Maar ze kunnen dat soms niet alleen. De politie staat klaar om met al haar kennis en vaardigheden, haar middelen en haar deskundige mensen te helpen. Ook professionals die elke dag voor hun werk op of aan de weg zitten, kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Criminelen en andere lui die zaken doen die het daglicht niet kunnen verdragen, hebben nu eenmaal de onhebbelijke gewoonte misdrijven te plegen als de politie net niet in de buurt is.

Zo’n 85% van alle aanhoudingen is het gevolg van ontdekking en actie op heterdaad, van een directe samenwerking tussen burger en politie. Slechts 15% van de aanhoudingen is het gevolg van opsporing achteraf. Onderzoek achteraf is een onmisbaar maar duur instrument met een lage kans op slagen, zeker bij de ‘kleine’ criminaliteit. Om aanhouding op heterdaad te vergroten, is de Friese politie het project ‘Directe Opsporing’ gestart. Directe Opsporing is een vorm van samenwerking tussen samenleving en politie waarbij iedere seconde telt. Het aantal aanhoudingen op heterdaad staat of valt met de snelheid en de kwaliteit van handelen, zowel van politiemensen (van meldkamercentralist tot buurtagent) als van burgers. Het succes van deze ‘tijdkritische’ samenwerking kan op veel manieren worden beïnvloed.

Burgernet, start en werving deelnemers

Burgernet is een telefonisch netwerk van burgers, die zich vooraf hebben opgegeven. Ze worden door de meldkamer van de politie ingeschakeld om uit te kijken naar verdachten en/of voertuigen, die betrokken zijn geweest bij bijvoorbeeld een misdrijf. Of naar vermiste personen. Deelnemers worden op basis van hun postcode door de meldkamer gebeld. Er wordt een omschrijving van de gezochte verdachte of het vermiste kind gegeven, met het verzoek naar hem uit te kijken. Zien zij die persoon, dan kunnen zij een nummer bellen dat gratis en rechtstreeks toegang geeft tot de meldkamer. Op deze manier kan het spoor worden gevolgd aan de hand van de plaats waar die persoon of dat voertuig het laatst gezien is.

De werving voor Burgernet start op 1 oktober in de gemeenten Dantumadeel en Leeuwarden. Een maand later kunnen zij de eerste meldingen verwachten. Vanaf eind 2009 zal de rest van Friesland één voor één in Burgernet opgenomen worden. Zie voor meer informatie www.burgernet.nl of zie de Burgernet film bij dit artikel.

Burgernet voor Professionals

Tegelijkertijd gaat ‘Burgernet voor Professionals’ van start. Daarbij worden mensen die beroepshalve veel op de weg zitten op dezelfde wijze benaderd. Denk daarbij aan het openbaar vervoer, taxichauffeurs, brugwachters, wegenwachters, enzovoorts. Bij professionals geeft de politiemeldkamer de informatie niet rechtstreeks door maar bijvoorbeeld aan de centrale van dat bedrijf. Die weet precies welke medewerker op welk moment waar is. Professionals die iets zien, kunnen zelf of via hun centrale naar het gratis nummer bellen. Ze krijgen dan direct de meldkamer en soms zelfs de politieagent op straat aan de lijn. Door de politie zijn inmiddels al een aantal bedrijven en instellingen benaderd.

112Fryslan