FRYSLÂN – Vanaf 1 februari belt Burgernet met een herkenbaar telefoonnummer. Bij een telefoontje van Burgernet is dan direct te zien dat het om een burgernetmelding gaat.

Door te kiezen voor een herkenbaar nummer is de verwachting dat nog meer aangesloten mensen deelnemen aan een burgernetactie. De politie en de deelnemende gemeenten adviseren het herkenbare telefoonnummer (0343-529850) op te slaan in de telefoon. Komt er een burgernetmelding, dan is dat direct in het telefoonscherm te zien.

Reden nummerherkenning
De reden om nummerherkenning in te voeren is met name de verbazing die het bellen met een privénummer veroorzaakte bij een deel van de Burgernetdeelnemers. Omdat men hierdoor de oproep niet als een Burgernetoproep herkent, kiezen bepaalde deelnemers ervoor het gesprek niet aan te nemen. Hierdoor missen deelnemers soms oproepen, terwijl men juist graag aan elke actie die er in de wijk is meedoet. Door het 0343-529850 op te slaan in de telefoon, herkent het toestel de Burgernetmelding en toont dit in het scherm van de mobiele telefoon.

Burgernetoproep en zelf bellen
Burgernet belt vanaf volgende week met het zichtbaar telefoonnummer. Het 0343-nummer van de Burgernetoproep is echter niet hetzelfde als het telefoonnummer waar u naar terug kunt bellen om informatie door te geven over de actie. Om verwarring te voorkomen is het verstandig beide nummers op een andere wijze op te slaan op de telefoon.
1. Vanaf 1 februari staat het telefoonnummer 0343-529850 in het telefoonscherm als de deelnemer een Burgernetoproep ontvangt. Verstandig is dit nummer in de telefoon op te slaan onder de naam: Burgernetoproep. De term ‘Burgernetoproep’ staat dan in het scherm als de deelnemer wordt gebeld.
2. Als de deelnemer tijdens een Burgernetactie informatie heeft over de melding, dan is 0800-0011 het gratis telefoonnummer om direct in contact te komen met de meldkamer van de politie. Dit telefoonnummer wordt ook genoemd tijdens de melding. Om verwarring te voorkomen, kunt u dit nummer opslaan onder de naam Burgernet (terugbellen).

Deelnemers ontvangen mailing
In de deelnemende gemeenten in de provincie Fryslân heeft Burgernet ruim 20.000 deelnemers. Al die deelnemers ontvangen de komende week via de e-mail of per per brief bericht over de wijze waarop Burgernet de melding uit gaat geven. In die mailing staat ook de uitgebreide werkwijze om de nummers in een (mobiele) telefoon op te slaan.

Burgernet
Om Burgernetacties zo succesvol mogelijk te laten zijn, is het belangrijk dat een groot deel van de Friese bevolking is aangesloten. U kunt zich voor Burgernet aanmelden via [url=http://www.burgernet.nl]www.burgernet.nl[/url]. Door Burgernet vergoot de politie de kans om verdachten aan te houden of belangrijke informatie over een incident te krijgen.

112Fryslan