FRYSLÂN – Uit landelijke cijfers blijkt dat de brandweer bij 94 procent van de automatische meldingen voor niets uitrukt.

Veel gebouwen zijn voorzien van een systeem wat automatisch een mogelijke brand kan detecteren. Dit kunnen kantoorgebouwen zijn maar ook zorginstellingen. De betreffende systemen worden ook wel OMS-alarm genoemd of PAC-brandmelding. Het OMS alarm staat voor Openbaar Meldsysteem wat rechtstreeks bij de meldkamer van de brandweer binnenkomt, PAC staat voor Particuliere Alarmcentrale waarbij het alarm eerst bij een beveiligingsbedrijf binnenkomt.
Uit onderzoek blijkt dat de brandweer bij de meeste automatische alarmen voor niks uitrukt. Loze alarmen worden onder andere veroorzaakt door roken onder de rookmelder, koken en zelfs deodorant komt voor als oorzaak. De brandweer wil dan ook deze loze alarmen gaan aanpakken.

Een loze melding kan bijvoorbeeld zorgen voor “alarm moeheid”, het gevoel dat het wel weer niks zal zijn. De belangrijkste reden is dat een eenheid die uitgerukt is naar een locatie waar niets aan de hand is, niet inzetbaar is voor een echte brand.
Door het voeren van “stevige gesprekken” met de instellingen en bedrijven om ze zo bewust te maken van hun gedrag , wil de brandweer loze meldingen zo veel als mogelijk voorkomen. Als dit niet helpt, kunnen er boetes worden opgelegd. Ook verwacht de brandweer dat veel bedrijven die nu een contract hebben met de brandweer meldkamer, dit niet zullen verlengen. Vorig jaar is namelijk het nieuwe bouwbesluit van kracht geworden waardoor veel bedrijven niet meer een verplichte doormelding naar de brandweer meldkamer nodig hebben.

112Fryslan