Brandweer noordwest Friesland geeft slachtoffers zuurstof

NOORDWEST FRYSLÂN – De elf brandweerkorpsen in het district Noordwest Friesland hebben sinds kort hun voertuigen voorzien van een zuurstofcilinder.

Hiermee kan in een vroeg stadium zuurstof worden toegediend aan slachtoffers van ongevallen, brand en verdrinking. In eerste instantie zal het gaan om een proefperiode van een half jaar. De brandweer werkt hierin samen met Kijlstra Ambulancegroep Fryslân en Linde Gas Benelux.

“In de ambulancezorg is het toedienen van zuurstof aan slachtoffers waarvan de bloedsomloop en de ademhaling wordt bedreigd een veel toegepaste handeling die van levensreddend belang kan zijn”, zegt Roelof Kijlstra, operationeel directeur van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân. “Bij ongevallen, branden en andere calamiteiten is de ambulance niet altijd als eerste ter plaatse. De brandweer heeft in dat geval een uitermate belangrijke taak in de eerste opvang van de slachtoffers. Al vele jaren wordt er getraind hoe er in dergelijke situaties gehandeld moet worden. Sinds kort is er voor de brandweer de mogelijkheid om ook zuurstof toe te dienen. We willen het komende half gaan onderzoeken hoe dit in de echte praktijk gaat uitpakken maar we verwachten dat dit gezondheidswinst gaat opleveren”, aldus Kijlstra.

Dirk de Vries, commandant (a.i.) van brandweer Noordwest Fryslân: “Onze mensen zijn er klaar voor. In de trainingen van het afgelopen jaar is aandacht besteed aan de werking van de apparatuur en de wijze van toedienen. Bij de komende oefeningen komt het ook weer aan de orde. Het is een relatief eenvoudige handeling maar het is wel belangrijk om te weten wanneer we het wel en niet kunnen toedienen”. Vroeger werd zuurstoftoediening gezien als medische handeling maar nu mag het onder bepaalde voorwaarden ook door de brandweer worden ingezet.

Peter Lips, ambulanceverpleegkundige bij Kijlstra, houdt zich bezig met de opleiding van de brandweerlieden. “Brandweermensen zijn professionals. Bij ongevallen weten ze prioriteit te stellen in het inschatten en behandelen van letsel. Belangrijke, vaak levensreddende handelingen worden uitstekend beheerst. Het vrijmaken van de luchtweg, het stabiliseren van het hoofd en de nek, het stelpen van bloedingen, het assisteren van het ambulancepersoneel, het is voor elke brandweerman gesneden koek. Slachtoffers krijgen een goede eerste opvang, ook al is de ambulance nog niet ter plaatse of, bij meerdere slachtoffers, als er onvoldoende ambulances beschikbaar zijn. Gelukkig komt daar nu zuurstoftoediening bij. Zuurstofgebrek in de weefsels door ademhalings- of circulatie­pro­blemen leidt tot levensgevaarlijke problemen”, aldus Peter Lips.

Het is moeilijk te voorspellen hoe vaak de zuurstofcilinders van de brandweer gebruikt gaan worden maar mocht er behoefte zijn aan een langere proefperiode dan volgt een verlenging van een half jaar. De cilinders en toedieningsystemen zitten in een speciale tassen die beschikbaar worden gesteld door Linde Gas Benelux.
De korpsen van Harlingen, Franeker, Marssum, Menaldum, Sint-Annaparochie, Stiens, Ferwert, Hallum, Terschelling en Vlieland worden hiermee voorzien.

Tekst: Kijlstra

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

112Fryslan