LEEUWARDEN – De Leeuwarder brandweer heeft donderdagmiddag een publieksvriendelijke actie uitgevoerd op de Nieuwestad voor een beter pensioen.

De brandweerlieden deelden flyers uit, gingen in gesprek met mensen, de voertuigen konden worden bekeken en kinderen konden met water spuiten. De actie vond plaats op de Waag in het centrum van de stad. De brandweerlieden voeren al enige tijd actie voor een beter pensioen. Vorige week werd er nog met toeters en bellen naar het stadhuis gereden om daar een petitie te overhandigen aan burgemeester Ferd Crone.

Brandweerlieden stellen de volgende eisen voor een fatsoenlijke regeling:

  • Tot maximaal 59 jaar in de uitrukdienst (dit is een bezwarende functie)
  • Fatsoenlijk en zeker PrePensioen
  • Fatsoenlijk pensioen
  • Keuzemogelijkheid tot deelwerken
  • Inkomensgarantie bij afkeuren vanaf 50 jaar
  • Eerlijke risicodeling bij stijging AOW-leeftijd
  • Recht op doorwerken in (niet-)bezwarende functie
  • Reparatie inkomensgat, pensioengat en AOW-gat voor inactieven

R. Kiestra