FRYSLÂN – Zaterdag vond voor de zesde keer de jaarlijkse herdenking van omgekomen brandweermensen plaats. Diverse Friese korpsen herdachten met een ereteken hun collega’s die tijdens het werk omgekomen zijn.

De brandweermannen en vrouwen stonden gezamenlijk stil bij de moed en daadkracht van hun collega’s die sinds 5 mei 1945 zijn omgekomen tijdens het uitoefenen van hun vak.

Herdenken is belangrijk
Voor de brandweer is het herdenken van omgekomen collega’s belangrijk. Het overlijden van collega’s tijdens de uitoefening van het brandweer vak maakt steeds weer pijnlijk duidelijk dat het beroep van brandweerman en brandweervrouw niet zonder risico’s is. De jaarlijkse herdenking biedt nabestaanden en (oud-)brandweermensen de gelegenheid om samen de pijn rond het verlies te delen en te verwerken. Er wordt op deze dag ook stil gestaan bij het feit dat brandweermensen 24/7 klaar staan voor de samenleving. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven.

Ereteken
Het ereteken wordt gevormd door twee brandweerstralen die in een bepaalde opstelling een ereboog van water maken. Brandweer Nederland riep alle korpsen in Nederland op om op zaterdag 17 juni bij zo veel mogelijk posten de vlaggen halfstok te hangen. Ook werden zij gevraagd om gelijktijdig aan het herdenkingsmoment in Arnhem, om 14.00 uur, een minuut lang het ereteken te maken. Op deze manier wordt gezamenlijk stil gestaan bij de moed en daadkracht van omgekomen brandweermensen. Op de bijgevoegde foto’s één van de Friese korpsen die het ereteken maakte tijdens de herdenking.

Redactie

})