LEEUWARDEN – Volgende week starten in de hoofdstad de introductieweken voor de nieuwe studenten van de drie hogescholen in de stad. Brandweer Fryslân gaat met de studenten in gesprek over de gevaren van brand.

Ieder jaar komen 3000 nieuwe studenten naar de hogescholen in Leeuwarden. Een deel hiervan gaat in de stad ook op kamers. Tijdens Leip! Intro maken de studenten kennis met hun medestudenten, de school en Leeuwarden. Brandweer Fryslân haakt hierop in en gaat op 25 augustus met de kersverse studenten in gesprek.

De brandweer probeert met de studenten in gesprek te gaan over brandveiligheid en geeft tips om het ontstaan van brand te verkleinen. Door studenten in een speciale rooktent te laten ervaren hoe het is om zonder vluchtplan een brandend huis uit te komen, hoopt de brandweer de student bewust te maken. Een vooraf afgesproken vluchtplan, rookmelders en blusmiddelen zijn hierbij van levensbelang.

Tijdens het Leip! Festival op 3 september vertoond de brandweer videoclips die begin dit jaar gemaakt zijn door FroeksTV. Hierbij voerden twee preventiemedewerkers van de brandweer een veiligheidscontrole uit in meerdere Leeuwarder studentenwoningen. Uit de controle bleek dat veel studentenwoningen geen (werkende) rookmelders hadden of geen goede vluchtroute. De brandweer hoopt hiermee de studenten aan het denken te zetten zodat in de woning actie wordt ondernomen.

In de eerste lesweek op de NHL Hogeschool besteedt de opleiding Communication en Multimedia Design (CMD) aandacht aan brandveiligheid. Samen met studenten gaan zij op zoek naar vernieuwende en uitdagende ideeën om het brandveiligheidsbewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid te vergroten. Deze ideeën wil Brandweer Fryslân mogelijk later ook in de praktijk inzetten.

112Fryslan