Een brand in Kleaster-Anjum (bij Berlikum) heeft vanmiddag een opslagloods verwoest.

Rond het middaguur vatte de loods door nog onbekende oorzaak vlam. Door de harde wind was er voor de korpsen van Menaldum en Sint Annaparochie geen houden meer aan. Een woonhuis voor de loods kon behouden blijven,wel werd een naastgelegen stal die in de baan van vliegvuur stond natgehouden. Er raakte niemand gewond,wel gingen 2 trekkers en een boot verloren.

Foto’s E.Brandsma/W.Titsing

Meer foto’s volgen

112Fryslan

})