Bewoners van de Eebuurt belden rond 0:15 de brandweer omdat er een rookmelder afging in hun woning.

De brandweer kwam met twee tankautospuiten ter plaatse. Er bleek sprake te zijn van rookontwikkeling in de woning. Men is lange tijd op zoek geweest naar de oorzaak, vermoedelijk een klein smeulend brandje.

Zonder rookmelders hadden de bewoners dit brandje mogelijk niet tijdig ontdekt.

112Fryslan