BURGWERD – De brandweer uit Wommels en de hoogwerker uit Bolsward werden zondagmiddag opgeroepen voor een schoorsteenbrand aan de Doniaweg.

Bij aankomst van de Wommelser brandweer bleek dat in de schoorsteen roetdeeltjes zich hadden opgehoopt. Door de warmte vanuit het haardvuur was dit begonnen te branden en ontstond een verminderde afvoer van de rook. Omdat dit van onderaf niet gedoofd kon worden, werd de hoogwerker van Bolsward buiten opgesteld.

Om met het bakje van de hoogwerker boven de schoorsteenpijp uit te komen, moesten een hekje, een aantal takken en een betonbandje verwijderd worden zodat de hoogwerker op de oprit kon staan. Vervolgens konden de brandweerlieden uit Bolsward de opgehoopte roetdeeltjes verwijderen en de brand afblussen.

112Fryslan