SONDEL/SNEEKERMEER – Agenten hebben ontdekt dat in de provincie tenminste vijf bomen zijn omgezaagd met nesten van roofvogels. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om nesten van buizerds.

Vier bomen zijn omgezaagd in de omgeving van het Sneekermeer en tenminste één boom in de buurt van Sondel. Het lijkt er op dat de bomen in de avond- en nachturen worden omgezaagd. De politie ontdekte de omgezaagde bomen door eigen waarneming of naar aanleiding van meldingen van andere natuurliefhebbers.

De broed- en rustplaatsen van vogels worden beschermd via de flora- en faunawet. Het omzagen van bomen met nesten is dan ook verboden.

Getuige?
Heeft u meer informatie over wie verantwoordelijk is voor het omzagen van de bomen of heeft u in verband hiermee iets bijzonders gezien? Meld dat dan bij de politie via 0900-8844 of het meldformulier. Ook als u op andere plekken in de natuur ziet dat bomen worden omgezaagd of daarvoor voorbereidingen worden getroffen, kunt u terecht bij de politie.

Bron: Politie.nl

112Fryslan