Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken de Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ze oefenen samen, verzorgen opleidingen en ontwikkelen plannen voor een veiligere en gezondere regio.

De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) is een van de samenwerkingspartners van de veiligheidsregio. Wat doet de KNRM en hoe raakt dit het werkveld van de veiligheidsregio? Theo Nobel is een van de beroepsschippers van de KNRM. Hij is gevestigd op Ameland. Dit doet hij al twaalf jaar. In 1986 is hij begonnen als vrijwilliger: “De KNRM ging van de paardenreddingboot naar een reddingboot die permanent in zee ligt. Ze hadden hier jonge mensen voor nodig met vaarervaring.” Nobel vertelt over het werk van de KNRM.

Wat doet de KNRM?
De KNRM is een stichting met circa 1.300 vrijwilligers en een aantal beroepsschippers. De KNRM heeft als doel om mensen in en op het water te redden. Nobel: “We redden mensen op zee, maar helpen bijvoorbeeld ook wadlopers die in nood zijn. Op zee hebben wij eens acht mensen gered uit een zinkende sleepboot. De punt van de boot was nog zichtbaar. Hierdoor konden we de mensen net op tijd redden.” De KNRM heeft 45 reddingsstations langs de kust en de ruime binnenwateren (zoals het IJsselmeer).

Op Ameland zijn twee stations: Nes en Ballumerbocht. Station Nes is uitgerust met een ‘Atlantic 75’ op een trailer. De ‘Atlantic 75’ kan goed opereren op ondiep water. In de Ballumerbocht ligt de reddingboot ‘Anna Margaretha’. Nobel: “Het duurt circa zes minuten voordat we alles opstarten en binnen tien minuten kunnen we varen.” In totaal verricht de KNRM Ameland circa 20 tot 25 acties per jaar. Volgens Nobel is dit een stuk minder dan vroeger. Toen kwam de KNRM 80 tot 100 keer in actie. “Tegenwoordig zijn de boten en apparatuur beter. Bijvoorbeeld de gps-navigatiesystemen. Hierdoor weten mensen waar ze zijn.”

Patiëntenvervoer en overzetten hulpdiensten
De KNRM wordt ook ingezet voor patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden. “Bij ons komt dit ongeveer twee keer per week voor. Wij worden bijvoorbeeld gealarmeerd wanneer iemand een hartinfarct heeft. Wij vervoeren de patiënt over het water naar de kust. Daar staat een ambulance klaar om de persoon naar het ziekenhuis te brengen. In totaal duurt dit circa 45 minuten.” aldus Nobel. Via Meldkamer Noord-Nederland wordt de KNRM gealarmeerd. Dit wordt niet alleen gedaan bij patiëntenvervoer, maar ook als er ondersteuning nodig is van de politie of brandweer. Nobel: “Vorig jaar was er een grote brand in de Sint Clemenskerk in Nes en een brand op camping Kiekduun. We hebben toen de officier van dienst van de brandweer overgezet vanuit Holwerd. Het overzetten van hulpverleners komt veel minder voor dan het vervoeren van patiënten.”

Samenwerking op land en water
In de uitvoering van het reddingswerk werkt de KNRM samen met de hulpdiensten op het land, zoals brandweer, ambulancediensten en politie. Op het water wordt bijvoorbeeld samengewerkt met de Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht en reddingsbrigades. Vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder coördineert de Kustwacht de operationele uitvoering van het reddingswerk.

Omdat de Waddenzee een gemeentelijk ingedeeld gebied is, heeft de veiligheidsregio met de Kustwacht en de KNRM een convenant afgesloten. Hierin zijn de verantwoordelijkheden voor Search & Rescue (SAR) vastgelegd. Nobel: “Op het station Ameland Ballumerbocht werk ik samen met 14 vrijwilligers. De vrijwilligers hebben om en om dienst. Iedere maandagavond komen we bij elkaar. Er wordt onderhoud gepleegd aan de boot en het gebouw. Daarnaast wordt er geoefend in EHBO, brandbestrijding, navigatie, techniek aan boord, communicatie en verder alles wat met SAR te maken heeft.”

Bron: [url=http://www.veiligheidsregiofryslan.nl/2991/binnen-45-minuten-van-ameland-naar-het-ziekenhuis/]Veiligheidsregio Fryslân[/url].

112Fryslan