FRYSLÂN – Brandweerlieden in de provincie Fryslân zijn maandag de hele dag in touw geweest vanwege de storm in de provincie. Tussen 10.00 uur en 15.00 uur zijn er 590 meldingen van incidenten geweest die met de weersomstandigheden te maken hadden.

Verschillende incidenten
Het type incidenten waar de Friese brandweer mee te maken heeft gehad zijn zeer divers. Van ontwortelde bomen, tot omgewaaide voertuigen en van gescheurde gasleidingen tot personen die op het water in nood waren gekomen. Voor zover bekend zijn er geen ernstige slachtoffers gevallen. Wel is er in heel Fryslân forse schade.

Omgevallen bomen
Het overgrote deel van de meldingen had te maken met omgewaaide bomen en vallende onderdelen van daken. Op diverse plekken in de provincie zijn ook daken van panden ingestort. In enkele gevallen werd dit veroorzaakt door bomen die omvielen. De brandweer is daarom in veel gevallen samen met gemeenten bezig geweest om (delen van) bomen uit voorzorg om te zagen.

Wegen afgesloten
Op vele wegen in Fryslân leidde de storm tot gevaarlijke situaties. Zo werden wegen als de A6, A7, N31 en N32 op bepaalde delen voor korte tijd gesloten. Op deze manier hadden hulpverleners de ruimte om dreigende gevaarlijke situaties, als vallende takken en andere goederen, in de kiem te smoren. Toch werden diverse voertuigen geraakt en waaiden een aantal bedrijfsauto’s om. Dit leidde niet tot ernstig gewonden.

Inzet op het water
Naast de forse inzetten op het land, was de brandweer ook actief op het water. In Makkum en Offingawier werd de brandweer ingezet vanwege personen die op het water in gevaar waren gekomen. In Makkum ging het om surfers die op het Ijsselmeer actief waren. Twee van hen zochten een veilige plek toen de storm de kop opstak. De brandweer nam echter geen risico en zocht op het water naar mogelijk andere watersporters die in problemen waren gekomen. Hier werd niks aangetroffen.

Op het Sneekermeer nabij Offingawier is de brandweer samen met de waterpolitie en de provincie ingezet omdat een speedboot motorproblemen had. De drie personen die aan boord waren konden geen veilig heenkomen zoeken en moesten door de hulpverleners uit de boot worden gehaald. Ze waren niet voorbereid op de naderende storm en zijn met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht. Voor deze reddingsoperatie werden onder meer twee duikteams, een oppervlaktereddingsteam en vier boten van brandweer, waterpolitie en provincie ingezet.

Samenwerking
De brandweer heeft de hele dag nauwe samenwerking gehad met andere hulpverleningsinstanties. Bij veel incidenten werd naast de brandweer ook politie ingezet. Daarnaast zijn veel gemeenten actief geweest om bijvoorbeeld bomen en takken te verwijderen.

Bron: [url=http://www.brandweerfryslan.nl/]Persbericht Brandweer Fryslân[/url].

112Fryslan