LEEUWARDEN / SINT JACOBIPAROCHIE – De politie heeft vandaag vier verdachten aangehouden op verdenking van hennepteelt, -handel en/of witwassen.

Het gaat om twee mannen van 33 en 48 jaar uit Leeuwarden en een man van 36 jaar uit de gemeente Het Bildt. Tevens werd er een vrouw van 68 jaar woonachtig in Leeuwarden aangehouden. Er is op tien locaties een zoeking gedaan. Dat heeft geleid tot het aantreffen van een hennepkwekerij, een hennepdrogerij en het in beslag nemen van geld, een vuurwapen, administratie, computerapparatuur en waardevolle goederen.

Aanleiding
Op basis van anonieme meldingen is in het najaar van 2015 een onderzoek gestart tegen de twee mannelijke verdachten. Tijdens dat onderzoek kwam informatie naar voren dat beide verdachten zich vermoedelijk bezig houden met hennepteelt, -handel en witwassen. De tien bezochte locaties kwamen daarbij ook in beeld.

Misdaad mag niet lonen
Het onderzoek heeft geleid tot het in beslag nemen van hennep gerelateerde goederen en een vuurwapen. Daarnaast is er beslag gelegd op een aantal voertuigen, ruim 33.000,= euro en administratie. Nader onderzoek moet uitwijzen of de verdachten inderdaad op criminele wijze geld hebben verdiend.

Hennepkwekerijen
Bij de zoekingen is op een locatie een hennepkwekerij aangetroffen. Dit was aan de Harmen Sytstrawei in Leeuwarden. Hier werden 200 hennepplanten gekweekt. Verder werd er ruim zes kilo gedroogde hennep aangetroffen. In deze kwekerij was de 68-jarige vrouw aanwezig.
Verder werd er een ruimte aangetroffen voor het drogen van de henneptoppen Dit was aan de KL de Vriesstraat in Sint Jacobiparochie. Deze hennepdrogerij was op het moment van de zoeking niet in gebruik.

Aan de Ceresweg te Leeuwarden is bij een inval van de politie een groot aantal scooters aangetroffen.

In Sint Jacobiparochie is verder nog een 36-jarige inwoner van de gemeente Het Bildt aangehouden.

De hennep en de gebruikelijke kweekapparatuur zoals lampen, filters en ventilatoren zijn in beslag genomen en in overleg met de officier van justitie vernietigd. Het is van belang om hennepkwekerijen te ontruimen. Het is illegaal, gevaarlijk voor de omgeving en het brengt vaak veel schade toe. Daarnaast brengen we zo de criminelen een slag toe door de hennep en alle apparatuur in beslag te nemen.

Georganiseerde criminaliteit
De aanpak van de georganiseerde criminaliteit, waar drugshandel en witwassen onder valt, is een landelijke prioriteit voor de politie, FIOD en het Openbaar Ministerie. De oorzaak van geweldszaken, inbraken, overvallen, ripdeals en liquidaties ligt vaak in de drugswereld. Criminelen die zich bezighouden met illegale drugshandel gebruiken onderling veel geweld en er gaat veel geld om in de wereld van drugs. Drugsonderzoeken richten zich niet alleen op de teler of de witwasser, maar ook op facilitators en gelegenheidsstructuren. Facilitators zijn mensen en/of bedrijven die de witwasser behulpzaam zijn bij het versluieren van vermogen.

Vervolg onderzoek
Het onderzoek naar de aangehouden verdachten en de tijdens de zoekingen verkregen informatie wordt voortgezet. Beide verdachten zijn ingesloten voor verhoor. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Bauke van der Veen