FRYSLÂN – De Friese hulpdiensten spreken van een beheersbare oudejaarsnacht. De brandweer is tijdens de jaarwisseling een aantal maal uitgerukt om grotere en kleinere branden te bestrijden.

Op de afdeling Spoedeisende Hulp van de vijf Friese ziekenhuizen en de Dokterswacht zijn in totaal 59 vuurwerkslachtoffers behandeld. Dit betrof met name aangezichtsletsel en kleine brandwonden. De politie hield 13 personen aan op verdenking van oud- en nieuw gerelateerde strafbare feiten zoals mishandeling en openlijke geweldpleging.

Dankzij de lokale en regionale aanpak met gemeenten, toezichthouders en lokale organisatoren van evenementen heeft in Fryslân een beheersbare maar bovenal gezellige jaarwisseling plaatsgevonden zonder grote ordeverstoringen. Geweld tegen hulpverleners heeft zich niet of nauwelijks voorgedaan.

Bij de Meldkamer Fryslân kwamen ruim 210 meldingen binnen. Door de Friese hulpdiensten is tijdens de jaarwisseling een groot aantal medewerkers ingezet, circa 300 medewerkers van de politie, 200 van de brandweer en 40 van de ambulancedienst.

Brandweer
De brandweer is in de provincie ruim 70 keer uitgerukt om branden en brandjes te blussen. Over het algemeen waren dat kleine brandjes zoals brandbulten op straat en branden in leegstaande panden. De brandweer spreekt over het algemeen van een rustige nacht met in het begin van de ochtend inzet bij een grotere brand in onder andere Midlum.

Dokterswacht, ziekenhuizen en ambulances
Bij de Dokterswacht hebben zich circa 30 mensen gemeld met vuurwerkverwondingen. Ongeveer de helft van de slachtoffers had oogletsel. Onder de slachtoffers bevonden zich 8 kinderen in de leeftijd tussen 7 en 12 jaar. Een persoon werd met brandwonden naar het Brandwondencentrum in Beverwijk overgebracht. De overige slachtoffers konden na behandeling weer naar huis.

Op de afdeling Spoedeisende Hulp van de 5 Friese ziekenhuizen zijn 29 vuurwerkslachtoffers behandeld. In de meeste gevallen ging dit om lichte verwondingen aan het gezicht. Ook deze slachtoffers konden na behandeling weer naar huis. Ambulancediensten hebben het drukker gehad dan een normale uitgaansavond. De ritten bestonden met name uit niet-oud&nieuw gerelateerde meldingen.

Politie

In totaal zijn tijdens jaarwisseling door de politie 13 aanhoudingen verricht voor onder andere vernieling, mishandeling, bedreiging, belediging, openlijke geweldpleging en het niet voldoen aan bevel of vordering. In Wolvega vond een incident plaats waarbij de ME heeft geassisteerd om een groep die op de Van Harenstraat de openbare orde verstoorde uit elkaar te drijven.

Daarbij zijn 3 personen aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging en niet voldoen aan bevel of vordering. Daarnaast werden 13 mensen aangehouden voor strafbare feiten die niets met de jaarwisseling te maken hadden.

De politie stopt nu en de komende periode veel menskracht en energie in het afhandelen van alle aangiftes rond de jaarwisseling. Meer aanhoudingen zijn de komende dagen dan ook te verwachten.

De Friese hulpdiensten wensen u een gezond en veilig 2011.

112Fryslan