De ambulancezorg in een deel van Noordwest Fryslân wordt binnenkort verzorgd vanuit een nieuwe ambulancepost in Stiens.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

De nieuwe post komt in de plaats van de tijdelijke ambulancepost die sinds drie jaar in de brandweerkazerne van St. Annaparochie was gevestigd. Kijlstra Ambulancegroep Fryslân en UMCG Ambulancezorg, die gezamenlijk de bemensing van de post verzorgen, verwachten dat door de verplaatsing van de post naar Stiens de bevolking van Noordwest Fryslan nog beter bediend kan worden. De cijfers wijzen uit dat Stiens een betere locatie is. De nieuwe post zorgt er ook voor dat deze ambulance bij grote drukte eveneens snel inzetbaar is in Leeuwarden.

De interne verhuizing van de ambulancepost van de begane grond naar de zolderverdieping van de brandweerkazerne van St. Annaparochie, zoals die door de gemeente Het Bildt is doorgevoerd, heeft dit proces van verplaatsing van de ambulancepost versneld. De nieuwe ambulancepost in Stiens blijft vooralsnog een tijdelijke voorziening, in afwachting van de definitieve landelijke regeling voor Spreiding en Beschikbaarheid van ambulances.

De ambulancepost in Stiens wordt in eerste instantie dus tijdelijk gevestigd aan de Seeduker op het bedrijventerrein. Verwacht wordt dat de gemeente Leeuwarderadeel binnen enkele weken de benodigde vergunning afgeeft, waarna de ambulancepost vrijwel direct kan worden geplaatst en ook snel operationeel is. De post is in principe alleen overdag bezet. In de nachtelijke uren wordt het gebied Noordwest Fryslân bediend vanuit Leeuwarden, zoals ook nu het geval is.

112Fryslan