Ambulanceheli voor waddeneilanden start in november

FRYSLAN – De nieuwe ambulance heli voor het patiëntenvervoer vanaf de wadden eilanden kan eindelijk van start nu het contract getekend is.

RAV Fryslân heeft de aanbesteding voor het inhuren van een helikopter en bijbehorende piloten
officieel gegund aan ANWB Medical Air Assistance (MAA). Op het hoofdkantoor van de ANWB in
Den Haag is vrijdagmiddag het benodigde contract getekend. Het gaat om een contract voor de duur
van vijf jaar.

De samenwerking met ANWB Medical Air Assistance maakt het RAV Fryslân mogelijk om rond
november aanstaande te starten met een eigen helikoptervoorziening, die patiënten vanaf
de Waddeneilanden naar een ziekenhuis aan de vaste wal kan vervoeren. Naar verwachting gaat het jaarlijks om zo’n 300 vluchten. De uitvalsbasis voor de helikopter is de Vliegbasis Leeuwarden. Als helikoptertype is gekozen voor de Airbus H 145 (voorheen de EC 145). Ook is er een reservehelikopter, om de continuïteit van ambulancezorg vanaf
de Waddeneilanden altijd te waarborgen.

Achtergrondinformatie
Nadat Defensie in 2014 aankondigde in 2015 te stoppen met het patiëntenvervoer vanaf de
Waddeneilanden, wordt er vanuit RAV Fryslân (de vergunninghouder voor ambulancezorg in
Friesland) gewerkt aan een alternatief: het in de lucht brengen van een eigen ambulancehelikopter.
Totdat de ambulanceheli operationeel wordt het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden verzorgt door de kustwacht.

Vorig jaar was het nodige te doen rondom de oorspronkelijke aanbesteding. Dit als gevolg van een
kort geding door een van de inschrijvers. De rechter stelde RAV Fryslân in het gelijk ten aanzien van het afbreken van die aanbesteding en het opstarten van een nieuwe. Hoewel er rondom het opstarten van de nieuwe aanbesteding nog een hoger beroep loopt, gaf de rechter te kennen dat de nieuwe aanbesteding gewoon doorgang kan vinden. Deze
nieuwe aanbesteding is zorgvuldig en soepel verlopen. Tegen de beslissing om aan ANWB Medical
Air Assistance te gunnen zijn geen kort gedingen binnengekomen.

Waarom ANWB/MAA?
De keuze voor MAA heeft te maken met de goede resultaten die zij behaald heeft in het
aanbestedingsproces. ANWB Medical Air Assistance is een zelfstandig dochterbedrijf van de
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. Met meer dan 4.200 inzetten per jaar is zij dé
medisch helikopteroperator van Nederland.

Op foto 1 de ondertekening in Den Haag van links naar rechts, Frits van Bruggen hoofddirecteur ANWB, Sietze Kijlstra en Tjerk Hiddes bestuurders RAV Fryslân.

Op foto 2 de heli die in eerste instantie zou gaan vliegen, omdat de aanbesteding werd afgebroken vanwege een rechtszaak is de helikopter ontdaan van de Nederlandse striping.

Op foto 3 een Duitse Airbus h 145 heli, het type heli wat definitief als de ambulanceheli gaat vliegen. Het verschil tussen de ambulanceheli en de traumahelikopter zit hem in het feit dat de ambulanceheli geen arts aan boord heeft.

Redactie