Actiecentrum vanwege hoog water

FRYSLAN – Wetterskip Fryslan besluit donderdag of het nodig is om retentiegebieden onder water te zetten.

Daarmee probeert het waterschap het waterpeil in de Friese boezem te beheersen. Dit is nodig om de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Het gaat om de Soestpolder bij Burgum, Mildam bij Heerenveen, de polder Kinderman bij Valom en de polder Eiland Oost bij Grou. Deze polders zijn speciaal aangelegd om bij extreem hoog water te fungeren als berging voor het overtollig water.

In De Putten ten zuidwesten van Eastermar loopt het water sinds donderdagochtend over de kade. Twee boerderijen in dit gebied worden bedreigd. In overleg met de agrariërs neemt het waterschap maatregelen. Het hoogste waterpeil in Noordoost Fryslan lijkt voorlopig bereikt. De komende 48 uur blijft het water nog hoog, omdat er geen water gespuid kan worden op de Waddenzee.

Sinds het weekend draaien het Hooglandgemaal in Stavoren en het Woudagemaal in Lemmer op volle toeren, om overtollig water uit de boezem naar het IJsselmeer te pompen.

Actiecentrum
Wetterskip Fryslan heeft permanent een actiecentrum ingericht op haar hoofdkantoor in Leeuwarden, van waaruit de inspecties en maatregelen gecoördineerd worden. Dit actiecentrum blijft voorlopig operationeel. Ook op Ameland is een actiecentrum actief dat heeft besloten om twee pompen in de polder Hollum-Ballum te plaatsen.

Foto’s en video: [url=http://leeuwarden.dichtbij.nl/]Anton Kappers[/url]
[zideo]playzideo=6c4957546d6c6877&zideo=6c6f57536e46383d[/zideo]

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

112Fryslan