LEEUWARDEN – Het aantal vluchten van de Nederlandse traumahelikopters stijgt spectaculair zonder dat er een duidelijke verklaring voor is.

De traumaheli vervoerd het mobiel medisch team(MMT) bestaande uit een trauma arts en verpleegkundige. Bij ernstige medische situaties, wanneer verwondingen van dien aard zijn dat bepaalde medische handelingen niet door de ambulanceverpleegkundige mogen worden uitgevoerd, worden zij ingezet. Er zijn vier traumaheli’s van universitair medische centra in Nijmegen, Rotterdam, Amsterdam en Groningen.

Alleen dit jaar al is het aantal vluchten van de traumaheli’s met 15 procent toegenomen volgens de ANWB. Tot en met juli werden de heli’s al 3292 keer ingezet terwijl er in heel 2012 4935 keer een inzet was. Een directe verklaring voor deze toename is er volgens de ANWB niet, maar ook de hulpdiensten en het ministerie van defensie hebben geen verklaring voor de toename.

Het warme weer, toename van zwemmers in nood en stijging van het aantal verkeersongevallen spelen geen duidelijke rol bij de toename van het aantal inzetten van de traumaheli’s. Ook de nachtvluchten die sinds 2011 gedaan worden zijn niet van grote invloed.

Annuleringen
De inzet van een MMT kan geannuleerd worden als blijkt dat de verwondingen meevallen. Vaak wordt een MMT al tegelijk met de eerste ambulance gealarmeerd volgens een protocol van inzetcriteria. Bijvoorbeeld een val van een bepaalde hoogte, als blijkt dat de verwondingen meevallen wordt het MMT geannuleerd.

Dit protocol van inzetcriteria is per 1 juli vernieuwd en landelijk van kracht geworden.
Hierdoor kunnen patiënten in heel Nederland volgens dezelfde normen rekenen op de komst van een MMT.

Groningen
De laatste twee jaar is in Groningen een groei van circa 30 procent zichtbaar van de inzet van het MMT. Een verklaring van anesthesioloog Bert Dercksen, al jaren werkzaam op de Lifeliner 4 in het Universitair Medisch Centrum Groningen, op nu.nl:
De traumaheli is steeds meer geaccepteerd als een effectief middel in de acute hulpverlening. Ook de samenwerking met ambulanceverpleegkundigen verloopt steeds gestroomlijnder.
Dercksen: ”De ambulancezorg in Nederland is al van een hoogstaand niveau, maar door de inzet van de mobiele medische teams slagen we er steeds beter in adequate acute zorg te geven. Dankzij de MMT’s zijn we sneller ter plekke om levens te sparen.”


Geen reden tot paniek
Het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat samenwerking tussen de traumacentra coördineert, geeft aan vooralsnog geen reden tot verontrusting te zien. In 2011 is begonnen met nachtvluchten en statisch gezien kunnen er pas over een paar jaar conclusies getrokken worden.

112Fryslan

})