FRYSLÂN – Minister Klink ziet geen reden om de aanrijdtijd van ambulances te verlagen naar 8 minuten.

 

De minister baseert zich op een onderzoek dat hij heeft laten uitvoeren naar de relatie tussen responstijd en gezondheidswinst binnen de ambulancezorg. Aanleiding hiervoor was dat er in Nederland stemmen opgaan om de normtijd terug te brengen naar 8 minuten. De ambulancesector hanteert momenteel de norm dat een ambulance in spoedgevallen binnen 15 minuten na melding ter plaatse moet zijn.

Niet bewezenVolgens het onderzoek is het niet bewezen dat de gezondheidswinst toeneemt als de aanrijdtijd van een ambulance wordt teruggebracht naar 8 minuten. Bovendien is de aanrijdtijd slechts een van de vele factoren die bepalen of een patiënt in leven blijft.

Acute hartstilstandDe onderzoekers hebben ook gekeken naar de invloed van de aanrijdtijd op de overlevingskans van mensen met een acute hartstilstand. Voor die situatie kan wél wetenschappelijk worden vastgesteld dat de aanrijdtijd van levensbelang is: behandeling binnen 6 minuten levert dan een goede kans op overleving.

In zijn brief zegt de minister het echter uit het oogpunt van kwaliteit en betaalbaarheid niet wenselijk te vinden om de ambulancezorg in te richten op een aanrijdtijd van 6 minuten. Het heeft zijn voorkeur om te kijken naar andere instrumenten die bijdragen aan snelle hulpverlening, zoals de inzet van first responders als brandweer, politie of huisarts en burgerhulpverlening.

Bron: MinVWS

 

112Fryslan

})