FRYSLAN – 30 legen stoelen symboliseren de 30 verkeersoden in 2015. De stoelen staan op vier locaties in de provincie om aandacht te vragen.

In 2015 kwamen dertig personen om door een ongeval in het Friese verkeer. Het aantal verkeersdoden in de provincie Fryslân laat na een jarenlange daling helaas een stijging zien. Zaterdag 19 november staan er op pleinen in Sneek, Drachten, Heerenveen en Leeuwarden dertig lege stoelen. De stoelen staan er om verkeersdeelnemers bewust te maken van het aantal verkeersdoden en van hun eigen gedrag in het verkeer.

“Iedere stoel telt een dodelijk verkeersslachtoffer”, zegt Bob van Butselaar in Heerenveen. “Hier hadden mensen kunnen zitten die er nu helaas niet meer zijn”, vervolgt hij. Aan iedere stoel hangen kaartjes die vertellen hoe de persoon om het leven is gekomen. Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) roept iedereen op hier bij stil te staan. Ook wil het ROF mensen bewust maken van hun eigen gedrag in het verkeer.

In alle plaatsen is de aandacht voor de stoelen groot, zegt Amarins van Gogh in Sneek. “Mensen lezen de kaartjes en schrikken er van. Veel mensen stellen er vragen over.”

Jaarlijks vallen er veel dode verkeersslachtoffers in Nederland. Zondag 20 november is de jaarlijkse internationale herdenking van verkeersslachtoffers in 121 landen, vandaag wordt er al bij stilgestaan.

Locaties stoelen zaterdag 19 november
• Schaapmarktplein in Sneek
• Museumplein in Drachten
• Wilhelminaplein in Leeuwarden
• Gemeenteplein in Heerenveen

De stoelen staan er van 10.00 uur tot 17.00 uur. Bij dit artikel fotos van alle locaties met dank aan Sicco Riedstra, Boudewijn Bos, Richard de Boer, Edwin Tjallings en Cheryl ten Brug.

Het ROF werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Fryslân. Provincie Fryslân werkt binnen het ROF samen met verschillende organisaties. Meer informatie: www.rof.frl

Redactie