FRYSLÂN – Om reizen in de laatste levensfase mogelijk te maken, hebben de professionals van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân het wensvervoer geintroduceerd.

Door een ambulance met gespecialiseerde medewerkers ter beschikking te stellen, kunnen wensen van terminale patiënten in vervulling gaan.

“Nog één keer naar familie of vrienden, dat is van onschatbare waarde”, aldus directeur Roelof Kijlstra. Hij is er dan ook erg trots op dat zijn medewerkers graag en vrijwillig helpen bij vervulling van deze wensen. Wensvervoer is bedoeld voor terminale patiënten zonder medische indicatie. Het vervoer is gratis en wordt uitgevoerd door deskundige ambulancebemanning.

Wanneer iemand in aanmerking wil komen voor wensvervoer voor zichzelf of voor een naaste, dan kan contact gezocht worden met de wensvervoercoördinator. Deze zorgt er samen met de aanvragen en patiënt voor dat de wens zo snel mogelijk in vervulling gaat. Omdat het wensvervoer buiten de reguliere ritten om gaat, zal het meestal in het weekend of ’s avonds plaatsvinden.

Het initiatief tot terminaal wensvervoer valt bij het Marcelis Goverts gasthuis, het hospice in Leeuwarden, in goede aarde. Eerder verricht ´wensvervoer´ avant la lettre heeft daarvoor gezorgd. De medewerkers van het gasthuis maakten van dichtbij mee hoeveel het kan betekenen voor patiënten en hun dierbaren.

Mw. L. Bakker, leidinggevende in dat gasthuis laat weten uit te zien naar een goede samenwerking op dit vlak. Ze verwacht dat dit bij de andere hospice´s in friesland, alsmede bij de overige partners m.b.t. palliatieve zorg, verenigd in de palliatieve netwerken in friesland niet anders zal liggen.

112Fryslan

})